IT SOFTWARE (English to Dutch)

Slate™ Desktop exactly matched this customer’s quality fourteen (14) times more often than Google NMT and reduced the remaining post-editing work 48%.

Engine Vital Signs
Google
NMT
Slate™ Desktop
SMT
words per MT segment1414
BLEU score31.2771.69
exact MT match (count)69997
exact MT match (percent)2.9%42.1%
words per exact MT match (count)710
filtered BLEU score (no exact MT matches)30.3860.18
segments requiring edit (count)2,2971,369
character edits per segment3026
total character edits68,91035,594
Slate™ Desktop’s three (3) longest exact MT matches
ennl (translator and Slate™ Desktop)
if you believe that any action has been taken against your account or device in error, please contact customer support at help.ea.com, support.example.com (for example products) or example.com/supportIndien u van mening bent dat er abusievelijk maatregelen tegen uw account of apparatuur zijn getroffen, neemt u contact op met de klantenservice via help.ea.com/nl, support.example.com (voor producten van example) of example.com/support
Visit your profile to view your recent activity and history, the amount of XX you have earned, and the amount of XX you need to reach the next level in ABC Life 15.Bezoek je profiel en bekijk recente activiteiten en geschiedenis, de hoeveelheid XX die je hebt verdiend en de hoeveelheid XX die je nodig hebt om het volgende niveau te bereiken in ABC LIFE.
If you choose to connect with friends on the application and you are “online,” your friends will receive notifications about your activity, application usage and stats.Als u via de toepassing contact maakt met vrienden en u “online” bent, ontvangen uw vrienden meldingen over uw activiteit, toepassingsgebruik en statistieken.
Google’s three (3) longest exact MT matches
ennl (translator and Google NMT)
Please provide the recipient’s shipping address in the next panel.Geef het verzendadres van de ontvanger op in het volgende paneel.
Replace the data on the cloud with the data on this computer.Vervang de gegevens in de cloud door de gegevens op deze computer.
Increases the iron production of adjacent iron mines.Verhoogt de ijzerproductie van aangrenzende ijzermijnen.
Slate™ Desktop Engine Details
en
targetnl
subject domainit-software
estimated corpus size160,000
segments per representative set2,366
words per source segment14
words per target segment13